Thursday, September 11, 2014

ಪ್ರೇಮಿಯೆಂಬ ಜಂಬ

ಮರಳಿದ ಮನಸೇ 
ನಿನ್ನ ಕನಸಿಗೆ, ಕೊಡಲಾರೆ 
ತುಸು ಜಾಗವ 

ಎಲ್ಲವು ಹೊತ್ತೋಯ್ದ ನೀನು 
ಬರಿ ಕನಸ ತಂದರೆ, ಕಟ್ಟಲಾರೆ 
ಪ್ರೀತಿ ಗೋಪುರವ

ಇನ್ನುಳಿದಿರುವುದು ನಾನು 
ಮತ್ತೆ ಅವಳ ನೆನಪು, ಮರಯಲಾರೆ 
ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆ ಕ್ಷಣವ 

ಬದುಕಲು ತುಸು ಕಷ್ಟ 
ಆದರು ಪ್ರೇಮಿಯೆಂಬ ಜಂಬ, ಸಾಲದೇ 
ಬದುಕಲು ಈ ಜಂಬವ?