Monday, January 12, 2015

ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡದೆಯು ನೀನು
ನೋವಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬರೆದೆ

ಓ ಭಗವಂತ

ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕನಿಕರಿಸಿ
ಹೃದಯ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ

ಅರಿಯದೆಯೂ  ಸಿಲುಕಿದೆ
ಅರಿತು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಸಿಲುಕಿದೆ

ಇದು ನಿನ್ನ ಆಟವೋ
ಅಥವಾ ವಿಧಿ ವಿಪರ್ಯಾಸವೋ?