Saturday, March 23, 2013

ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ
ಪ್ರೀತಿಯು ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ 
ಹುಡುಕದಿರು ನೀ ಜಾರಿ ಹೋದ ಹೃದಯವ 

ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ,  ಪ್ರೀತಿಯ ನದಿಯಲಿ  
ಇನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ಣಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಕೈಯಲಿ 

ದಡ ಸೇರಿದರೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ 
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, 
ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಯಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ 

No comments:

Post a Comment