Monday, July 6, 2015

ಬಯ್ದವಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು,
ಒಂದು ಪರಿಚಯ
ಅವಳಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ,
ಬರೆದೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ
ತುಸು ದೂರ ನಡೆದು ,
ಅವಳು ಹಿಂದುರಿಗಿ ನೋಡಿದ ಸಮಯ
ಆಗಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಾರಿತ್ತು ಅವಳ ಹೃದಯ 

No comments:

Post a Comment